Strategia

Suomen Monté-ohjastajat ry on perustettu montén eli raviratsastuksen kehittämiseksi Suomessa.

Tavoitteita

  • Sujuva yhteistyö sidosryhmien kanssa ja turvattu monté-lähtöjen tarjonta tulevaisuudessa sekä entistä paremmat tulokset montéssa.  
  • Montén kehittäminen entistä urheilullisemmaksi ja tasokkaammaksi raviurheilun muodoksi.  
  • Viestinnän kehittäminen, jotta montéa saadaan tutummaksi raviurheilun harrastajien ja ammattilaisten piirissä sekä  yleisön silmissä.   
  • Imagon parantaminen, jotta monté saisi pysyvän ja arvostetun aseman Suomen raviurheilussa.  
  • Taloudellisen tilanteen parantaminen yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi. 

Toiminta-ajatus   

SMO toimii Suomen Hippoksen strategioiden mukaisesti raviurheilun kehittäjänä montén osalta. 

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Yhteistyö

Luomalla pysyvät hyvät suhteet raviurheilun järjestöjen ja raviratojen kanssa varmistetaan SMO:n toiminnan kehittyminen. Keskustellaan vuosittain Hippoksen ja raviratojen kanssa lähtöjen määrän turvaamisesta ja pyritään kasvattamaan lähtöjen määrää noin 10% vuodessa. Kun lähtöjen määrä kasvaa, niin voidaan tarjota enemmän eritasoisille hevosille sarjoja eikä hevosten tarvitse kilpailla itselleen sopimattomissa sarjoissa. Näin myös pelaajien näkökulmaa ajatellen lähdöistä saadaan helpommin pelattavia.
 
Pyritään kehittämään yhteistyötä myös ammattivalmentajien kanssa, jotta useammat hevoset saisivat mahdollisuuden kilpailla myös montéssa. 

Monté-lähtöjen kehittäminen

SM-lähtöjen kautta pyritään parantamaan lähtöjen urheilullista tasoa. Molemmille roduille suunnatut SM-lähdöt tullaan järjestämään edelleen vuosittain.

Järjestetään edelleen myös alemman tason Prix-Etoile, jonka kautta hevoset voivat kehittyä SM-tasolle. Etoile-lähdöt ovat myös pelaajien näkökulmasta hyviä lähtöjä. Pohjois-Suomen montén kehittymistä tuetaan järjestämällä Pohjola-Cup 

SMO tekee yhteistyötä nuoriso- ja poniravitoiminnan kanssa sekä pyrkii tukemaan poni-montéa. 

Viestinnän kehittäminen

SMO julkaisee edelleen jäsenlehteä, joka lähetetään myös tärkeimmille sidosrymille. Ratojen ja Hippoksen kanssa pyritään myös ennalta suunnittelemaan lähtöjä, jotta ne jakautuisivat tasaisesti kuukausittain eikä päällekkäisyyksiä syntyisi. Tiedotetaan jatkossakin radoille mahdollisista lainaohjastajista sekä välitetään SMO:n yhteystiedot.

Yhdistyksen nettisivuille pyritään saamaan mahdollisimman pikaisesti päivitettyjä tietoja ja uutisia. Järjestetään koulutusta ja kursseja tarpeen mukaan. 

Imagon parantaminen

Imagoa saadaan paremmaksi, kun keskustelu montén osalta tulee avoimeksi eikä jää nettisivulla tapahtuvaksi kritiikiksi. Tasapuolinen sarjojen tarjonta parantaa myös  lajin harrastajien keskinäistä yhteistyötä.

Raviurheilulle monté antaa positiivista imagoa juuri siinä mielessä, että se tuo mukaan myös naisia ja ratsastuksesta kiinnostuneita.

SMO pyrkii luomaan mahdollisuuksia myös nuorille raviurheilun pariin pääsemiseksi montén kautta.

Taloudellisen tilanteen parantaminen

Yhdistyksen taloudellisen tilanteen korjaamiseksi pyritään luomaan muita keinoja kuin jäsenistöä rasittavia tempauksia ja arpajaisia, joilla tähän menessä on rahoitettu toimintaa. 

SM-lähtöihin saadaan edelleen Hippoksen tukea ja mahdollisuuksien mukaan pyritään  anomaan jatkossa tukea myös muihin palkintohin, kuten osalähtöjen kunniapalkintoihin yms.
 
Pyritään saamaan mukaan myös sponsoreita, joiden avulla lähtöihin saadaan parempia palkintoja.

Tulevaisuuden visiona:

  • Suomalainen montéurheilu pyritään nostamaan kansainväliselle tasolle saakka. 


Suomen Monté-ohjastajat ry
Hallitus