Kevät kokous 2019

Kevätkokous 2019

Kirjoitettu .

Suomen monteohjastajat ry kevätkokous
Kaustinen 18.5.2019 klo 11.00
 
 
Paikalla: Helena Hyvämäki-Mäenpää, Susanne Klemola, Elina Poranen, Emilia Poranen, Niina Piippo
 
 
1. Kokouksen avaaminen. 
Susanne Klemola avasi kokouksen klo 11.07
 
2. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Susanne Klemola. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Hyvämäki-Mäenpää ja Elina Poranen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Poranen ja Niina Piippo. 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen nettisivuilla. Yhdistyksen virallinen kutsukanava on nettisivut. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin.
 
5. Toimintakertomuksen esittely.
 
Toimintakertomus 2018
 
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 28 toimintavuosi. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Kuopiossa Stakes-raveissa 19.5.2018 ja syyskokous Tampereella Yhteiskunnallisesti vaikuttava hevosala-seminaarin yhteydessä 16.11.2019.
Yhdistys osallistui loppuvuodesta yhteistyöpalaveriin Suomen Hippos ry:n kanssa. Hallitus kokoontui vuoden aikana sähköpostitse lukuisia kertoja. Hallituksen jäsenten kustannusten säästämiseksi kokoonnutaan sähköpostilla.
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhdistyksellä oli 120.
Yhdistys järjesti yhteistyössä raviratojen ja Suomen Hippos ry:n kanssa lämminveristen ja suomenhevosten SM-kilpailut, lämminveristen Prix Etoilé- ja Winter Monté Meeting-kilpailut sekä kylmäveristen Prix du Nord-kilpailun. Yhdistyksen hallitus jatkoi hyvää yhteistyötä Hippoksen kilpailuosaston kanssa montésarjojen koordinoinnissa kuukausittain. Yhdistyksen edustaja osallistui Hippoksen järjestämille tuomaripäiville vieden tärkeitä terveisiä tuomareille montéa koskevista ravikilpailusääntöasioista.
Yhdistys teki yhteistyötä SHKL:n kanssa syksyllä 2018 Suomessa järjestettyjen amatööri- ja montéohjastajien PM-kisojen järjestelyissä.
Yhdistys osallistui hevosalan tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
 
6. Toiminnan tarkastajien lausunnon esittely ja tili - ja vastuuvapauden myöntäminen. Kohdan 6 ajan puheenjohtajana toimi Elina Poranen.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
 
7. Muut asiat.
Selvitetään tulevien montekurssien osalta hevosten vakuutukset. Kurssille tulijoilta vaaditaan henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Montekursseista tullut positiivista palautetta. Jatkossa tullaan järjestämään lisää montekursseja yhteistyössä ravinuorten, Suomen Hippoksen, sekä raviratojen kanssa. Suunnitteilla nyt kurssit mm. Kaustiselle, sekä Ylivieskaan. 
 
Kaustisen raviopistolta Sirpa Puusaari tuli käymään kokouksessa ja kertoi että ovat tekemässä raviopistolta hankehakua, jonka avulla opintoihin tulisi mukaan montekoulutus. Lisäksi suunnitteilla olisi hankkia monte- ja ajosimulaattori. Sirpa Puusaari kysyi monteyhdistyksen kiinnostusta hankkeen yhteistyökumppaniksi. 
 
Suunnitteluasteella on oppilaitosten edustajien, nuorisovastaavien, smo ry:n (sekä muiden yhteistyötahojen) mahdollinen opintomatka syksyllä joko Ruotsiin tai Ranskaan.
 
8. Kokouksen päättäminen. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02.