SMO Ry kevätkokous 27.5.2014 Tampere

Kevätkokous 27.5.2014 klo 15:00 Tampere, Teivo

Suomen monteohjastat ry

Läsnä:

Juha Koskela, Anna Heikkinen, Susanne Klemola, Maija Fors (Puhelimitse Nora Järvinen)

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Juha Koskela avasi kokouksen klo 15:30

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Ehdotettu puheenjohtajaksi Juha Koskelaa ja sihteeriksi Susanne Klemolaa. Ei muita ehdokkaita.

- Valittiin

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous on kutsuttu koolle laillisesti. Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla. Lisäksi kokouskutsu on ollut hevosurheilussa, sekä yhdistyksen facebookissa. Paikalla puheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen jäsentä, Anna Heikkinen ja Susanne Klemola.

- Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Ehdotettiin Anna Heikkistä ja Maija Forssia. Ei muita ehdokkaita.

- Valittiin

 

5. Esityslistan hyväksyminen

- Kokouksen esityslista esillä ja hyväksytty

 

6. Vuoden 2013 toimintakertomuksen kuuleminen / vahvistaminen.

- Vuoden 2013 toimintakertomus oli luettavissa ja hyväksyttiin. Yhdistyksen toiminnantarkastajat vuonna 2013 Merja Ikäheimonen ja Mari Vähänikkilä. Toimintakertomus vahvistetaan myöhemmin ja siirretään käsiteltäväksi syyskokouksessa.

 

7. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille.

- Vastuuvapaus myönnettiin tili- ja vastuuvelvollisille siltä osin ilman toiminnantarkastajien lausuntoa, joka vahvistetaan syyskokouksessa toiminnantarkastajien lausuntojen mukaisesti.

 

8. Vuoden 2013 toimintakertomuksen vahvistaminen

- Toimintakertomus vahvistetaan myöhemmin ja siirretään käsiteltäväksi syyskokouksessa.

 

9. Kiertueiden sääntömuutokset pistelaskun osalta uuden Hippoksen palkintotaulukon mukaiseksi.

- Pistelaskut montekiertueisiin pidetään vanhan palkintoskaalan mukaisena, eli puolet lähdön kilpailijoista saa kiertuepisteet, vaikka rahasijaa ei tule. Poikkeusena Prix du Nord- kiertue, jonka pistelasku päivitetty jo Suomen Hippos ry:ssä alkuvuodesta. Prix du Nord- uudet säännöt päivitetty yhdistyksen nettisivuille. Muutokset pistelaskuihin tulevat voimaan alkavista kiertueista. Keskeneräisiä kiertueita sääntömuutos ei vielä koske. Uudet säännöt kiertueista päivitetään / tarkennetaan sivuillemme Suomen Hippos ry:n ja sääntövaliokunnan hyväksynnän jälkeen, eli yllä oleva ehdotetaan eteenpäin.

 

10. Muut asiat

- Winter Monte Meeting- kiertueesta järjestettiin yhdistyksen puolesta äänestys koskien kiertueen sarjamääritystä. Vastausvaihtoehto A) Pidetään sarjamääritys nykyisenä. Ääniä 30 kpl. Vaihtoehto B) Palataan vanhaan sarjamääritykseen. Ääniä 56 kpl (64,37 % äänistä.) Vaihtoehto C) Muu sarjamääritys. Ääniä 7 kpl. Äänestyksen perusteella kiertueen sarjamääritys muutetaan takaisin vanhaan. P. 10 000 e + 20 m/ 10 000 e. Pt. 80 m.

Taru Ahola vapautetaan nuorisotoiminnan tehtävistä, mutta jatkaa SMO Ry:n hallituksen jäsenenä.

Montekalenteri vuodelle 2015 suunniteltiin alulstavasti kuvattavaksi studiossa.

 

11. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:04

 

Juha Koskela                           Susanne Klemola

Puheenjohtaja                         sihteeri

 

Anna Heikkinen                       Maija Fors

Pöytäkirjantarkastaja                Pöytäkirjantarkastaja