Hallituksen järjestäytymiskokous 6.2.2014

Aika: Torstai 6.2.2014, klo 15:00

Puhelinkokous

Läsnä: Juha Koskela, Anna, Heikkinen, Nora Järvinen, Susanne Klemola, Paula Lehtola sekä Taru Ahola

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Koskela avasi kokouksen

2. Hallituksen järjestäytyminen

 Keskusteltiin ensin yleisesti hallitusten jäsenten tehtävistä, jonka jälkeen tehtävät jaettiin hallituksen jäsenten kesken.

Järjestäytymisen myötä päätettiin jakaa tehtävät seuraavasti :

Juha Koskela:

- Puheenjohtaja

- Rahastonhoitaja

-  Ohjastajien Pm

Anna Heikkinen:

- Varapuheenjohtaja

-  Sihteeri

-  Jäsenrekisteri

-  SMO Ry:n sähköposti

-   Kilpailukalenterin päivitys

Susanne Klemola

- Prix Etoile-kiertue

- Facebook - sivujen päivitys

- Montéohjastajien kalenteri

Paula Lehtola

- Pohjola- Monté Cup

- Levi -Monté Cup

- Pohjois-Suomen montélähdöt

Saara Eerola

- Winter Monte Meeting- kiertue

Nora Järvinen

- Tilinpäätös

- Suomenhevosiin ja kylmäverisiin liittyvät asiat

- Sh SM-kiertue

Taru Ahola

- Nuorisovastaava

- Kurssivastaava

- Lv SM- kiertue

- Keski-Suomen Monté Cup

3. Muut asiat

Päätettiin, että kiertueiden pistetilanne tulisi päivittää kiertuevastaavan toimesta enintään kahden päivän viiveellä SMO ry:n verkkosivuille. Keskusteltiin nuorisotyön tärkeydestä sekä päätettiin kehittää ja lisätä yhteistyötä poninuorten kanssa. Lisäksi oltiin yksimielisiä siitä, että monté-kurssi tarjontaa tulisi laajentaa.

Keskusteltiin yhdistyksen laskutuskäytännöstä ja päätettiin ottaa käyttöön sähköinen Netvisor-laskutusohjelma.

Taru Ahola valittiin SMO ry:n toiminnantarkastajaksi yhdistyksen syyskokouksessa. Taru Aholan tullessa valituksi hallitukseen SMO ry:n ylimääräisessä yleiskokouksessa 17.1.2014, hän ei yhdistyslain mukaan saa toimia yhtäaikaisesti toiminnantarkastajan tehtävässä. Uudeksi toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Nelly-Janiika Korpikoski.

Päätettiin ratakohtaisesta monté-yhteyshenkilökäytännöstä. Hallitus vastaa yhteyshenkilöiden koordinoinnista sekä ohjeistamisesta.

4. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 15.55