Syyskokous 30.11.2013

Suomen montéohjastajat ry                                                 

Syyskokous                                                                                            

30.11.2013

Tampere

 

Läsnä:

Mervi Laurila, Suvi Rentto, Saara Eerola, Karoliina Sinkkilä, Virpi Kuossari, Heidi Kuossari, Maarit Vainiomäki, Taru Ahola, Anna Heikkinen, Mika Forss, Juha Päkkilä, Ville Toivonen, Jukka-Pekka Kauhanen, hallituksen jäsentä Nora Järvistä kuultiin pyynnöstä äänestyksessä puhelimitse.

 1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Mervi Laurila avasi kokouksen 13:53. Ennen kokouksen alkua, Jukka-Pekka Kauhanen sekä Mika Forss Ravivalmentajaliitosta olivat keskustelemassa montélähtöjen ajotavoista. Suurkilpailuvalvoja Juha Päkkilä toi näkemystä tuomariston silmin. Kokouksen jälkeen halukkaat kokoukseen osallistuneet pääsivät tutustumaan tuomariston toimintaan lähdön aikana. Hevosurheilusta paikalla myös toimittaja Ville Toivonen.

 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Ehdotettu puheenjohtajaksi Mervi Laurila ja sihteeriksi Saara Eerola. Ei muita ehdokkaita.

- Valittiin

 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouksesta ilmoitettu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla kolme viikkoa aikaisemmin. Paikalla puheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen jäsentä, Suvi Rentto ja Saara Eerola..

- Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettu Anna Heikkinen ja Taru Ahola. Ääntenlaskijoiksi ehdotettu Karoliina Sinkkilä ja Heidi Kuossari. Ei muita ehdokkaita.

- Valittiin

 5.Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin

 6. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

- Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman ja talousarvion (eril.liite)

 7. Hallituksen jäsenen valinta

- Erovuoroisina Suvi Rentto, Juha Koskela ja Saara Eerola.

- Hallituksessa jatkaa Juha Koskela ja Saara Eerola. Suvi Renton tilalle ehdotettiin Taru Ahola ja Anna Heikkinen. Suoritettiin suljettu lippuäänestys jossa äänet jakautuivat 6/3 Annan hyväksi.

- Valittiin hallituksen jäseneksi Anna Heikkinen.

 8.Toiminnantarkastajien ja varamiesten valinta

- Ehdotettiin Merja Ikäheimosta ja Taru Aholaa. Heille varamiehiksi Maarit Vainiomäki sekä Heidi Kuossari. Ei muita ehdokkaita.

- Valittiin

-  Valittiin vuodelle 2013 uudet toiminnantarkastajat, virheellisesti  2012 syyskokouksessa valittujen toiminnantarkastajien tilalle (hallituksen jäsen ei voi olla toiminnantarkastaja). Ehdotettiin Merja Ikäheimosta. Valittiin. Syksyn 2012 kokouksesta toiminnantarkastajana säilyi Mari Vähänikkilä.

 9.Toiminnantarkastus (siirto keväältä) ja vastuuvapauden myöntäminen

- Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomukset ja vastuu vapaus myönnettiin.

 10.Jäsenmaksujen vahvistaminen

- Jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Ajoluvalliset 25e ja juniori/kannatusjäsenet 10e

 11.Muut asiat

- Yhdistyksen puheenjohtaja Mervi Laurila sekä sihteeri Saara Eerola kertovat Hippoksen kokouksen kuulumiset. Kokouksessa keskusteltiin kiertueiden pituudesta, lähtöjen määristä sekä ensi vuoden medianäkyvyydestä.

- Lehti ilmestyy ennen joulua, samoin kalenteri.

- Jäsenistö ehdotti jokaiselle raviradalle omaa yhteyshenkilöä jonka puoleen rata voisi kääntyä monte-asioissa. Ehdotettiin myös SM-karsintojen rajaamista b/a-kortillisille kuskeille sekä ehdotettiin sh sm-kiertueen lyhentämistä. Lisäksi ehdotettiin uusille harrastajille lajin parempaa tuntemusta sekä ratsastustaidon parantamista kurssitoiminnan laajentamisen kautta mm.korttikurssien yhteyteen enemmän käytännönharjoitusta.

- Päätettiin, että hallitus keskustelee pikaisesti hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä, mitä ehdotustensuhteen toimitaan. Päätettiin että Mervi Laurila kyselee SMO ry:n mahdollisuutta osallistua mC tai C-korttikursseille kertomaan montesta sekä olemaan apuna käytännönharjoitteissa.

 12.Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.22

 

Mervi Laurila                                                Saara Eerola

puheenjohtaja                                             sihteeri

 

Anna Heikkinen                                           Taru Ahola

pöytäkirjantarkastaja                                    pöytäkirjantarkastaja