Ylimääräinen yleiskokous 17.01.2014

Ylimääräinen yleiskokous  17.01.2014

Aika: 17.01.2014  klo: 13:00

Paikka: Vermo kabinetti, Vermon ravirata, Helsinki

Läsnä: Maria Muhli, Elina Hietala, Reija Kolunen, Virpi Kuossari, Heidi Kuossari, Jenni Nevalainen, Nelly-Janiika Korpikoski, Helena Hyvämäki-Mäenpää, Nora Järvinen, Anna Heikkinen, Taru Ahola, Malin Kullberg, Juha Koskela

1. Kokouksen avaaminen

Suomen Monté-ohjastajat ry:n varapuheenjohtaja Juha Koskela avasi kokouksen klo 13.10.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Koskela ja sihteeriksi Anna Heikkinen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on tiedotettu etukäteen Hevosurheilu-lehdessä, SMO ry:n verkko- sekä Facebook-sivuilla. Kokouskutsussa ei ollut mainittu erikseen mahdollisuudesta osallistua kokoukseen puhelimitse. Näin ollen, yhdistyksen sääntöihin viitaten, todettiin että muiden hallitusten jäsenten ei ole mahdollista osallistua kokoukseen puhelimen välityksellä.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi, sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Hyvämäki-Mäenpää ja Maria Muhli.

5. Esityslistan hyväksyminen

Huomattu ja todettu myös, että kokoukseen tulostetut esityslistat olivat eriävät SMO ry:n nettisivuilla julkaistuun esityslistaan. Kokouksessa ei käsitelty virheellisen esityslistan kohtaa” 6.Yhdistyssääntöjen muutos”. Muilta osin esityslista todettiin hyväksyttäväksi.

6. Puheenjohtajan eroamisen myöntäminen ja asian käsittely

SMO ry:n puheenjohtajan Mervi Laurila on jättänyt erokirjeen koskien puheenjohtajan tehtäväänsä. Kokouksessa keskusteltu puheenjohtajan erohakemuksen taustoista ja syistä eri näkökulmista. Puheenjohtajan eron myöntämisestä järjestettiin äänestys ja ero myönnettiin äänin 10-1.

Eronneen puheenjohtajan tilalle yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Juha Koskela ja Anna Heikkinen. Heikkinen ei ollut halukas asettumaan ehdolle puheenjohtajaksi. Juha Koskela äänestettiin yksimielisesti SMO ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Juha Koskela jatkaa entisen puheenjohtajan Mervi Laurilan puheenjohtajakauden loppuun, syyskokoukseen 2014 saakka.

Entisen yhdistyksen puheenjohtajan Mervi Laurilan eron myötä hallitukseen tuli äänestää uusi jäsen. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Taru Ahola, joka äänestettiin yksimielisesti hallituksen uudeksi jäseneksi. Aholan hallituskausi kestää syyskokoukseen saakka, jolloin hän on erovuorossa.

7. Muut asiat

Keskusteltiin raviratojen virallisten monté-yhteyshenkilöiden nimeämisistä. Asia nähtiin positiivisena keinona kehittää yhteistyötä raviratojen ja SMO ry:n välillä. Yhteyshenkilöiden virallinen nimeäminen tullaan tekemään hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen, mahdollisimman pian.

Yhdistyksen jäsen toi esille SM-lähtöjen palkintotason nostamisen ja lähtöjen kehittämisen. Keskusteltiin molempien rotujen kiertueiden lyhentämisestä ja tavoitteesta ajaa SM-karsintalähdöt T75-ravipäivinä. Ehdotettiin suomenhevosten osalta SM-lähtöjen tason nostaminen muuttamalla sarjamääritys 15 hevosen avoimeksi ryhmälähdöksi.  Ehdotukset nähtiin positiivisina, mutta muutokset voitaneen toteuttaa vasta kaudella 2015. Muutosten toteuttaminen katsottiin voitavan aloittaa luonnollisemmin lämminveristen osalta.

Esille tuotiin myös suomenhevosten SM-kiertueen avaaminen kylmäverisille, osallistuja kannan laajentamiseksi. Sääntömuutokseen liittyy kuitenkin mahdollisesti tukien sekä palkintojen menetys Suomen Hippos Ry:ltä. SM-kiertueiden finaalipaikat on sovittu ainakin vuodesta 2005 lähtien Suomen Hippoksesta, Lv-finaali on vuosittain sovittu ajettavaksi St. Michel ravien yhteydessä ja  Sh-finaali kuninkuusraveissa, nykyisten sääntöjen puitteissa. Jos sääntömuutoksia tehdään mm. avaamalla suomenmestaruus kylmäverisille ei finaalia saada liitettyä enää entiseen tapaan kauden suomenhevosten päätapahtumaan.

Montén arvostuksen nostamiseksi myös monten SM-kiertueissa pyritään sääntöjen puitteissa samaan kuin kärrylähdöissäkin. Lv-puolella on keskusteltu jo useita vuosia karsintojen rajaamisesta vain  suomessa syntyneille, se ei vielä ainakaan ole mahdollista, sen sijaan Hippoksen yhteispalaverissa ehdotettiin lähtöjen rajaamista vain Suomen rekisterissä oleville. Suomen Hippoksen edustaja Helena Hyvämäki-Mäenpää neuvoi SMO ry:n hallitusta olemaan yhteydessä kaikissa SM-kiertuetta koskevissa sääntömuutosasioissa Suomen Hippokseen. Asia päätettiin selvittää.

Käsiteltiin uuden hallituksenjäsenen Taru Aholan pyynnöstä Jyväskylässä 23.12.2013 ajetun suomenhevosten Prix du Nord- kiertueen finaali -lähdön osallistuja pula. Ahola ehdotti finaalin osalta sääntömuutosta, joka oikeuttaisi myös pisteettömät hevoset osallistumaan finaaliin. Kiertueen vastaavan ja hallituksenjäsenen Nora Järvisen mukaan sääntömuutosta on anottu aikaisempina vuosina Hippoksen sääntövaliokunnalta, mutta anomus hylättiin. Päätettiin anoa sääntömuutosta uudelleen käsiteltäväksi ennen ensi vuoden finaali-lähtöä.

Kuultiin yhdistyksen jäsenen jättämä kirjallinen vastalause koskien SMO ry:n suunnittelemaa sääntömutosta SM- lähtöjen rajaamisesta AB-kortillisille. Kirjallinen vastalause kuultiin ja siitä keskusteltiin. Yhteishenkinen mielipide asialle oli, että sääntömuutos tulisi voimaan liian nopealla aikataululla, eikä antaisi C –kortin omaavalle mahdollisuutta kortin korottamiselle. Keskustelun pohjalta tehtiin päätös, että sääntömuutosesitystä lykätään vuoteen 2015.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 14.19.