Kevätkokous 27.4.2013

Aika: 27.4.2013 klo 10.00

Paikka: Grill Cafe Keula, Vermo

Läsnä: Saara Eerola, Elina Hirvonen, Mervi Laurila, Nora Järvinen ja Susanne Klemola.

1. Kokouksen avaaminen

Suomen Monté-ohjastajat ry:n puheenjohtaja Mervi Laurila avasi kokouksen klo 10.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Laurila, sihteeriksi Elina Hirvonen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tästä kokouksesta ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla ja hallituksen jäsenille toimitetulla sähköpostilla, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Nora Järvinen ja Susanne Klemola

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdollisesti kokouksessa esille tulevat asiat käsitellään kohdassa 11 muut asiat.

6. Yhden hallituksen jäsenen valinta kesken kauden

Marinka Massa ilmoitti jäävänsä pois hallituksesta kesken kauden. Marinkan tilalle oli kaksi ehdokasta Saara Eerola ja Susanna Rantala. Saara Eerola valittiin yksimielisesti Marinkan tilalle.

7. Tilien ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen

Yhdistyksen tilit ja tilinpäätös siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8. Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille.

Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

9. Toiminnantarkastuksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimintakertomus hyväksyttiin. Yhdistyksen säännöt päätettiin päivittää yhdistyksen www-sivuille ajan tasalle. Patentti- ja rekisterihallituksesta päätettiin selvittää yhdistyksen tietojen tilanne.

10. Vuoden 2012 parhaiden palkitseminen

11. Mari Vähänikkilä toimittaa palkinnot Paras Lv Xanthis Seastar, sh, Sundetz Zep, ohjastaja Nelly-Janiika Korpikoski, kv Tejas, u-rekisterin paras O.G Bonus

12. Muut asiat

Kiertueet: Pohjola MontéCup – Paula Lehtola, Winter Monté Meeting – Saara Eerola ja Susanne Klemola.

Suomen Mestaruus-palkinnot menevät samalla kaavalla kuin aikaisemmin.

Jäsenlehdenjutut kokoaa Taru Ahola.

Sääntömuutosehdotus autolähtöjen muuttamisesta 10 hevosen lähdöiksi jätettiin selvitykseen ja keskusteluun. Muutoksen mahdollisuus ja tilanne sekä mahdollinen päätös syyskokouksessa.

Montéohjastajien punnitussääntö on käyty ratojen toimihenkilökoulutuksissa kevään aikana ja työstämistä jatketaan.

Nettisivujen työnjako: kalenteriin sarjojen päivitys – Nora Järvinen, kuva-albumi – Mervi Laurila, Kiertueet – kiertuevastaavat.

Tapahtumat: Kuninkuusraveihin piste – vastuuhenkilöt Mervi Laurila ja Saara Eerola.

Ensi vuoden SMO ry:n kalenteri – vastuuhenkilöt Susanne Klemola.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 11.54